You are here:

Förskoleklass

Förskoleklassen är en frivillig skolform inom det offentliga skolväsendet som erbjuds alla barn fr o m höstterminen det år de fyller sex år. Verksamheten ska betraktas som undervisning i samma mening som i övriga skolformer. Utbildningen i förskoleklassen ska stimulera varje barns utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning. Vår målsättning är att varje barn skall få en trygg inskolning i både skola och fritidshem utifrån sina förutsättningar.

Förskoleklass (F-klass) finns på Klockarbergsskolan i Skinnskatteberg och i början av det år då man fyller sex år får alla barn i Skinnskattebergs kommun erbjudande om plats i förskoleklass. Vårdnadshavare inbjuds också till en informationsträff inför valet, detta sker vanligtvis i februari. Inbjudan skickas i god tid innan.

Vid val av annan skola än Klockarbergsskolan har Skinnskattebergs kommun ingen skyldighet att erbjuda skolskjuts.

Copyright © skola.skinnskatteberg.se 2017

Template by Joomla Themes & Projektowanie stron internetowych.