You are here:

Likabehandlingsplan

Likabehandlingsplan för Klockarbergsskolan, fritidshemmet och Sture

 Innehållande rutiner för att främja, förebygga, upptäcka och åtgärda diskriminering, mobbning och kränkningar.

Copyright © skola.skinnskatteberg.se 2018

Template by Joomla Themes & Projektowanie stron internetowych.