You are here:

Elevhälsoplan

Mål och syfte med elevhälsoarbetet är att skapa en så bra lärandemiljö som möjligt för alla elever och för att eleverna ska få rätt stöd i rätt tid så att de når goda resultat. Elevhälsoarbetet berör alla som arbetar på skolan och alla som arbetar på skolan har ansvar för arbetet med elevhälsa utifrån roll och uppdrag. Läs mer i Elevhälsoplanen.

Elevhälsoplanen för 2017-2018 är under bearbetning.

Copyright © skola.skinnskatteberg.se 2018

Template by Joomla Themes & Projektowanie stron internetowych.