You are here:

Modersmålsundervisning

Modersmålsundervisning kan ordnas för elever där:
-  minst en av vårdnadshavarna har ett annat språk än svenska som modersmål
-  detta språk är dagligt umgängesspråk för eleven
 Modersmålsundervisningen omfattar 60 min/vecka och kommer att förläggas efter ordinarie skoldag.

För att modersmålsundervisning ska anordnas krävs en gruppstorlek på minst 5 elever i respektive språk och att skolan kan finna lämplig lärare. Detta gäller inte de nationella minoritetsspråken d v s samiska, finska, meänkieli, romani chib och jiddisch, där det räcker med en elev. Även här om skolan kan finna lämplig lärare. 

Elever med annat modersmål än svenska och som har svårt att tillgodogöra sig undervisning på svenska har även rätt till studiehandledning på sitt modersmål.

För att kunna planera modermålsundervisning samt eventuell studiehandledning inför nästa läsår, ber vi er fylla i nedanstående blankett och lämna den till ert barns klassföreståndare/mentor eller skicka in den till Klockarbergsskolans rektorsexpedition.

Läs skolverkets broschyr.

 

Copyright © skola.skinnskatteberg.se 2017

Template by Joomla Themes & Projektowanie stron internetowych.