You are here:

Skolskjutsar

För aktuella turlistor och tider se: http://skinnskatteberg.se/barn-skola/grundskola/skolskjutsar/

För frågor angående hållplatser och bussens tider kontakta Axelssons Turisttrafik AB mellan kl. 08.00-17.00 på telefon 021-14 42 42 övriga tider 0705-14 42 42. Axelssons rekommenderar även att man följer deras Facebook-sida för aktuell information kring eventuella trafikstörningar. www.facebook.com/Axelssonsturisttrafik

Vid eventuella synpunkter på skolturernas utformning och tider hänvisas till nedanstående blankett ”Synpunkter och klagomål”.

Copyright © skola.skinnskatteberg.se 2017

Template by Joomla Themes & Projektowanie stron internetowych.